Andreas Andersson

Går det att använda odling som pedagogiskt verktyg?

Svaret är ja, om du frågar Andreas. Han är lärare på Axonaskolan i Tollarp och har under flera år använt odling som komplement till läroböcker. Men hur fungerar det? Hör Andreas berätta mer på Outsidescenen lördag 7 mars och söndag 8 mars.

Scroll to Top